Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych jest właściwy tylko w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w zakresie:

 • dostępu do danych
 • sprostowania danych,
 • usuwania danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • sprzeciwu na przetwarzanie danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować:

 • telefonicznie 535 355 786
 • listownie na adres:
  Inspektor Ochrony Danych
  dr inż. Michał Tuz
  Corten Dental Elite
  ul. Cybernetyki 19/B
  02-677 Warszawa