dr Magdalena Tomasz
dr n. med. spec. ortodonta

To wybitna specjalistka w dziedzinie ortodoncji. Jest absolwentką wrocławskiej Akademii Medycznej, w której również podjęła działalność naukowo-dydaktyczną. Owocem pracy w Katedrze Ortodoncji Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego są publikacje wyników prac badawczych oraz kolejne pokolenia młodych adeptów sztuki stomatologicznej, w których kształceniu uczestniczyła jako nauczyciel akademicki. Jest autorką ponad 70 prac naukowych i książkowych, prowadzi kursy i szkolenia dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie ortodoncji.

  • Lekarz specjalista II-go stopnia w zakresie ortodoncji
  • Empatia i otwartość
  • Doświadczenie i pasja w jednym

Pozostali członkowie zespołu